Menú carnaval

            Menú Carnaval 🧝🏻‍♂️  ‼️

       ••Entrants••

Amanida verda

Sucs

Seitons amb vinagre

Musclos marinera

        ••Primers••

Sopa o Gaspatxo

Amanida catalana

Espàrrecs amb pernil

Macarrons a la bolonyesa

Entremesos de la casa

Assortit d’embotits ibèrics

Propers amb pèsols

         ••Segons••

Graellada de carn

Graellada de peix i marisc

Xai a la planxa

Bistec a la planxa

Paella

Entrecot de vedella

Suquet de rap fresc de costa

         ••Postres••

Gelat

Flam d’ou

Mouse de xocolate

Copa de xocolate

Fruita

Iogurt

Macedònia

Fruits secs

Tiramisú           🍰

Beguda i cafè

          •• Preu 16,00€‼️

#menucapdesetmana #ananidaverda #sucs #seitons #musclosmarinera #gaspatxo #amanidacatalana #esparrecsambpernil #macarronsalabolonyesa #entremesosdelacasa #assortitdembotitsiberics #popetsambpesols #graelladadecarn #graelladadepeix #xaialaplanxa #bistecalaplanxa #paella #entrecot #suquetderapfrescdecosta

#tiramisu

#restaurantlescal #lescala #lescal #menueconomic #platdeldia #visitlescal