MENÚ DIA 4 DE SETEMBRE

Menú entre setmana ‼️

••Entrats ••

Amanida verda

Suc de fruita

••Primers••

Menestra de verdura

Sopa o gaspatxo

Amanida catalana

Macarrons a la bolonyesa

Espàrrecs amb pernil

Entremesos de la casa

Amanida de tonyina

Arròs a la cubana

Ensaladilla rusa

Xampinyons amb formatge de cabra i gambeta

••Suplements••

Torrada amb anxoves de l’escala 4,00€

Torrada amb pernil ibèric 4,00€

Pop a la gallega 5,00€

••Segons••

Butifarra amb guarnició

Llom planxa

Bistec planxa

Lluç planxa

Filet de pollastre planxa

Calamars planxa +2€ suplement

Graellada de carn

Xai a la planxa

••Suplements••

Entrecot (-/+ 500gr) 7,00€

Graellada de peix 5,00€

Filet de vedella 7,00€

Paella 4,00€

••Postres••

Gelat

Flam d’ou

Mousse de xocolate

Copa de xocolata i nata

Fruita

Iogurt

Macedònia

Fruits secs

Beguda i cafè

••Preu 12,00€‼️

#menuentresetmana #amanidaverda #sucdefruita #menestraseverdura #gaspatxo #amanidacatalana #macarronsbolonyesa #esparrecsambpernil #entremesosdelacasa #amanidadetonyina #arrosalacubana #ensaldillarussa #xampinyonsambformatgedecabraigambeta #butifarraambguarnicio #llomplanxa #bistecplanxa #lluçplanxa #filetdepollastreplanxa #calamarsplanxa

#graelladecarn #xaialaplanxa #menueconomic #restaurantlescal #visitlescala #lescala #lescal #platdeldia #incostabrava #altemporda #restaurant #riells #costabrava