DINAR PETANCA

Fotos del dinar de la petanca que es va organitzar al Restaurant L’Escal